Materiały

Styropian

Styropian - polistyren ekspandowany, najpopularniejszy materiał izolacyjny, przeznaczony do izoalcji termicznej fasad, podłog, fundamentów, poddaszy, dachów płaskich. Jednak najczęście stosowany jest w bez spoinowych systemach izolacji ścian zewnętrznych. Płyty styropianowe są produkowane głównie jako materiał izolacji termicznej. Mogą one mieć zwykły płaski kształt, ale stosowane są również płyty o specjalnych kształtach, jak np. elementy izolacji i poszycia dachu, płaskie i rolowane płyty z powłoką bitumiczną na stropodachy itp.

Styropianowe płyty izolacji akustycznej, służącej do tłumienia dźwięków uderzeniowych, są poddawane tzw. Procesowi elastyfikacji. Polega on na przemiennych cyklach obciążania i odciążania materiału na prasach mechanicznych. Wytworzony w ten sposób materiał posiada jeszcze wystarczającą dla zastosowania wytrzymałość na ściskanie, a jednocześnie obniżoną sztywność dynamiczną. Styropianowa izolacja akustyczna jest stosowana głównie do izolowania podłóg od dźwięków uderzeniowych.

Najważniejszą cechą styropianu jest jego mały współczynnik przewodzenia ciepła. Znakomite właściwości izolacyjne tego materiału wynikają z faktu, że styropian składa się z ogromnej ilości komórek polistyrenowych wypełnionych powietrzem. Przy porowatości 98%, zdolności izolacyjne materiału są efektem małego przewodzenia ciepła przez powietrze zamknięte w porach materiału. Przewodzenie ciepła materiału zależy od wielu parametrów fizycznych. Minimalną przewodność cieplną ma styropian o gęstości ok. 40 kg/m3 i wynosi ona wtedy 0.03 W/(m×K). Do obliczeń z zakresu fizyki budowli przyjmuje się deklarowane przez poszczególnych producentów styropianu wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Zawierają się one w przedziale 0.032 do 0.042 W/(m×K), zależnie od odmiany tego materiału. Współczynnik przewodzenia ciepła, wytwarzanego na polski rynek styropianu, nie może przekroczyć wartości maksymalnych podanych w normie PN-B-20132 i wynoszących od 0.036 do 0.042.

System ocieplania budynków oparty na styropianie z zewnętrzną akrylową wyprawą tynkarską
Główne zalety:

 • Skutecznie chroni przed działaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych;
 • Zawiera wysokiej jakości akrylową masę tynkarską, dostępną w szerokiej palecie kolorów i faktur;
 • Posiada warstwę wykończeniową o wysokiej odporności na mikrospękania i uszkodzenia mechaniczne;
 • Poprawia mikroklimat wewnątrz budynku;
 • Zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną ścian;
 • Ogranicza koszty ogrzewania budynku;
 • Jest łatwy w wykonaniu.

System ocieplania budynków oparty na perforowanym styropianie, z polikrzemianową zewnętrzną wyprawą tynkarską
Główne zalety:

 • Posiada zdolność swobodnego oddawania wilgoci;
 • Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody;
 • Gwarantuje przytulny i zdrowy klimat w mieszkaniu;
 • Umożliwia przyspieszone wysychanie ścian;
 • Zawiera wyjątkową polikrzemianową (niskoalkaliczną silikatową) wyprawę tynkarską;
 • Zapewnia odpowiednią izolacyjność termiczną ścian;
 • Ogranicza koszty ogrzewania budynku;
 • Zawiera perfekcyjnie dopasowane elementy systemu.


Wełna mineralna

Wełna mineralna, kamienna lub szklana jest najpopularniejszym materiałem izolacyjnym stosowanym w Polsce do izolacji termicznych lub akustycznych w budownictwie. Wełna mineralna jest naturalnym materiałem
izolacyjnym.Zaletami produktów z wełny mineralnej są:

 • bardzo dobra izolacyjność termiczna (niski współczynnik przewodzenia ciepła),
 • niepalność i ognioodporność,
 • znakomite właściwości pochłaniania dźwięków,
 • stałość wymiarów i kształtów,
 • wytrzymałość mechaniczna połączona z naturalną sprężystością,
 • odporność biologiczna i chemiczna,
 • stabilność termodynamiczna włókna,
 • wodoodporność oraz paroprzepuszczalność.

Systemy ocieplania ścian zewnętrznych budynków w technologii KABE THERM oparte na wełnie mineralnej
docieplanie wełną mineralnąSystemy ociepleń na bazie niepalnej wełny mineralnej stosowane są do ocieplania ścian zewnętrznych budynków w technologii bezspoinowego systemu ociepleń (BSO). W zależności od rodzaju warstwy wykończeniowej mogą być sklasyfikowane są jako układy nierozprzestrzeniające ognia (NRO), lub też jako NRO wykonane z materiałów niepalnych, dzięki czemu można je stosować do ocieplania budynków wysokich (o wys. ponad 25) i podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych. W tych systemach mogą być stosowane płyty z elewacyjnej (o zaburzonym układzie włókien) lub lamelowej (o ukierunkowanym układzie włókien) wełny mineralnej. Systemy oparte na wełnie mineralnej są stosowane w budownictwie mieszkaniowym (jedno- i wielorodzinnym) użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno na obiektach już istniejący jak i nowo wznoszonych. Ze względu na bardzo dobrą izolacyjność akustyczną doskonale nadają się do ocieplania obiektów położonych w strefach o dużym natężeniu hałasu. Ze względu na większą masę wełny mineralnej oraz miękką strukturę systemy te są trudniejsze w wykonaniu, ale pozwalają na wykonanie niepalnego ocieplenia o wysokich właściwościach dyfuzyjnych.

Systemy na bazie wełny mineralnej mogą być stosowane na wszelkich nośnych podłożach budowlanych (tj. jak beton, beton komórkowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach surowych wykonanych z cegieł bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub wapienno piaskowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Jako warstwa wykończeniowa systemu ociepleń na bazie wełny mineralnej mogą być stosowane wyłącznie wysokodyfuzyjne wyprawy tynkarskie (krzemianowy, polikrzemianowy, silikonowy, mineralny).

Tynki cienkowarstwowe

Wyprawa tynkarska jest zewnętrzną warstwą budynku spełniającą istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu budowlanego. Stosowana jest jako warstwa wykończeniowa elewacji w budownictwie mieszkaniowym (jedno i wielorodzinnym), w obiektach użyteczności publicznej oraz przy renowacji zabytków. Jej rola polega nie tylko na odpowiedniej prezentacji walorów dekoracyjnych i architektonicznych, ale również na właściwej ochronie budynku przed szkodliwym oddziałaniem warunków atmosferycznych, oddziaływaniami o charakterze mechanicznym, erozją oraz przed porostem glonów i grzybów. Prawidłowo wykonana cienkowarstwowa wyprawa tynkarska zapewnia odpowiednią ochronę i funkcjonowanie pozostałych wewnętrznych warstw ściany.

Do wykonania ociepleń polecamy materiały firm KABE/CERESIT/ATLAS/BOLIX jednak na życzenie klienta używamy materiałów praktycznie każdej firmy.

Dzięki długotrwałej współpracy z producentami materiałów budowlanych, zapewniamy konkurencyjne ceny naszych usług.roboty budowlane

 • Kompleksowe termomodernizacje
 • Renowacje elewacji
 • Budownictwo ogólne
 • Adaptacje pomieszczeń
 • Instalacje wodno-kanalizacyjne oraz CO
 • Instalacje elektryczne
 • Demontaż azbestu wraz z utylizacją
 • Roboty melioracyjne
 • Kosztorysowanie
 • Projekty
 • I wiele innych prac remontowo-budowlanych
Projekt: GAFDESIGN | Realizacja: ETH Install

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich osobom trzecim.
Pliki cookie pozwalają na poznanie twoich preferencji na podstawie zachowań w serwisie. Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.